FANDOM


Arceus

No.493 Arceus

Tür: Normal(Değişik Levhalar eklenerek türü değişebilir. Bu yeteneğe sahip tek pokemondur.(Bkz. Multitype)

Tip: Alfa Pokemon

Pokedex (Diamond): Mitolojide 1000 kolu ile dünyayı şekillendirdiği bilinir.

Pokedex (Pearl): Mitoloji bu Pokémon'un kainattan önce doğduğunu söyler.

Pokedex (Platinum): Hiçbirşeyin olmadığı bir yerde bir yumurtadan çıktığı söylenir. Sonra Evreni şekillendirmiştir

Gelişimi: Arceus gelişmemektedir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki